Vastgoedfiscaliteit

Naast de aspecten van het burgerlijk of administratief recht zijn bij een vastgoedproject ook de fiscale implicaties van belang om tot een financiële optimalisatie te kunnen overgaan. Fiscale overwegingen kunnen dus de keuze tussen verschillende burgerrechtelijke structuren bepalen.

Met het oog op eventuele interacties is het belangrijk om een specifieke expertise en een totaalbeeld van de vele verschillende fiscale lasten ter beschikking te hebben.

Zo moet u onder andere rekening houden met het registratierecht en de btw, de onroerende voorheffing en de gewestelijke of lokale belastingen.

Wij bieden u onze expertises op dit gebied aan zodat u dit belangrijke onderdeel kunt integreren in uw vastgoedprojecten. Wij begeleiden u eveneens in geval van geschillen, met name wat betreft de lokale belastingen.