Algemeen publiekrecht en administratief recht – Public Law Lawyer

HSP kan ingrijpen zodra een beslissing van de overheid, in de brede zin, ter discussie staat, zowel ten behoeve van publieke als private actoren.

Wij begeleiden onze cliënten zowel bij de voorbereiding als bij de betwisting van beslissingen van de overheid.

Wij verlenen voornamelijk bijstand bij kwesties inzake de verdeling van bevoegdheden tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten, maar ook tussen de provinciale overheden en de gemeentes en tussen Europa en de nationale overheden. Wij behandelen ook kwesties inzake de bevoegdheden en de werkwijzen van deze overheden, het openbaar domeinrecht en het openbaar wegennet.