Milieu

Advocaat gespecialiseerd in stedelijke planning en milieu

Het milieurecht is erg divers en behelst zowel het algemeen milieurecht (Milieuwetboek, milieuvergunning, evaluatie van de effecten, milieu-inbreuken) als meer specifieke onderwerpen (afval, bodemverontreiniging, beheer van uitgegraven grond, water, hernieuwbare energie, energieprestaties, natuurbehoud, exploitatie van groeven, milieumanagement …).

HSP is actief in al deze materies en beschikt over de juiste ervaring om uw vragen te kunnen beantwoorden, u te wijzen op uw verplichtingen en de te nemen maatregelen, u te begeleiden en te adviseren bij de verschillende stappen (verkrijgen van vergunningen, contacten met overheden …) en om uw belangen te verdedigen bij eventuele procedures.

Dankzij de multidisciplinaire ervaring inzake milieu en de ervaring op het vlak van stedenbouw, vastgoed en openbare aanbestedingen, kan HSP advies verlenen dat aangepast is aan de belangen van de cliënten en kan het proactief op zoek gaan naar oplossingen.