Ruimtelijke ordening en stedenbouw

HSP begeleidt dagelijks overheden, particulieren en vastgoedmakelaars bij de uitwerking, het ontwerp en de uitvoering van hun bouwprojecten. Wij analyseren de projecten en helpen u te anticiperen op mogelijke hindernissen.

Stedenbouwadvocaat

Wij begeleiden u bij uw contacten met de betrokken publieke actoren. Wij ondersteunen u met name bij de procedures voor het verkrijgen van een stedenbouwkundig attest, een stedenbouwkundige vergunning, een stedenbouwkundige vergunning voor groepen van bouwwerken of een bebouwingsvergunning, evenals bij geschillen omtrent deze materie.

Wij staan in voor de verdediging van uw belangen voor de Raad van State of de gewone rechtbanken in geval van beroep tegen vergunningen en voor de burgerlijke en strafrechtelijke rechtbanken in geval van vervolging voor stedenbouwkundige overtredingen.

Wij begeleiden eveneens overheden bij de uitwerking van normen en besluiten en bij de complexe procedures voor het ontwerp en de wijziging van planologische instrumenten, waarbij ingewikkelde voorschriften en strikte deadlines moeten worden gerespecteerd.

Ons werkdomein strekt zich ook uit tot de classificatieprocessen inzake erfgoed en het verkrijgen van vergunningen voor beschermde goederen.