Handelsvestigingen

HSP helpt dagelijks particulieren en ondernemingen bij hun contacten met de betrokken overheden, bij het verkrijgen van de vereiste vergunningen inzake handelsvestigingen, bij het verkrijgen van geïntegreerde vergunningen en bij geschillen.

Wij analyseren uw commerciële projecten en helpen u te anticiperen op eventuele moeilijkheden.

Wij staan eveneens in voor de verdediging van uw belangen in geval van inbreukprocedures en sancties, zowel bij de overheid als bij administratieve of gewone rechtbanken.

Tot slot helpen wij de overheid bij de uitwerking van normen en besluiten.