Wat doen we?

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

HSP begeleidt dagelijks overheden, particulieren en vastgoedmakelaars bij de uitwerking, het ontwerp en de uitvoering van hun bouwprojecten. Wij analyseren de projecten en helpen u te anticiperen op mogelijke hindernissen.…

Bouwadvocaat

Advocaat Bouwrecht Brussel, Advocaat Bouwrecht Brabant Wallon HSP kan u helpen bij het ontwerp en de uitwerking van een project en bij de uitvoering ervan op de werf. Concreet zorgen…

Openbare aanbestedingen

Wij begeleiden dagelijks de aanbestedende diensten en de ondernemers bij het uitwerken, toewijzen en uitvoeren van openbare aanbestedingen voor werken, leveringen en diensten. Wij begeleiden u bij: de organisatie van…

Milieu

Advocaat gespecialiseerd in stedelijke planning en milieu Het milieurecht is erg divers en behelst zowel het algemeen milieurecht (Milieuwetboek, milieuvergunning, evaluatie van de effecten, milieu-inbreuken) als meer specifieke onderwerpen (afval,…

Ingedeelde activiteiten/inrichtingen

De uitvoering en exploitatie van ingedeelde activiteiten en inrichtingen vereisen specifieke vergunningen (milieuvergunning, IPPC/IED-richtlijnen …), een continue opvolging (exploitatievoorwaarden, controles, transformaties, vernieuwing van vergunningen, modernisering, aanpassingen aan evoluties in de…

Afval

Afval is een complexe materie die wordt gereguleerd door Europese wetgeving die door de verschillende lidstaten wordt omgezet naar interne voorschriften. In België gaat het daarbij voornamelijk om gewestelijke wetgeving.…

Vervuiling

De bodem vervult vele functies die belangrijk zijn voor de mens, de fauna en de flora. Hij vormt de basis voor tal van menselijke en economische activiteiten. Eeuwen van industriële…

Natuurbehoud

Natuurbehoud behelst verschillende domeinen, waaronder de bescherming van planten en dieren, het behoud van de ecologische integriteit van hun natuurlijke of vervangende habitat en zelfs de jacht. Deze materie wordt…

Groeven

België is een belangrijk land wat betreft de winning van ondergrondse stoffen. Op basis van zijn verschillende expertises inzake stedenbouw en milieu, heeft HSP een specifieke deskundigheid in deze sector…

Handelsvestigingen

HSP helpt dagelijks particulieren en ondernemingen bij hun contacten met de betrokken overheden, bij het verkrijgen van de vereiste vergunningen inzake handelsvestigingen, bij het verkrijgen van geïntegreerde vergunningen en bij…

Burgerlijk vastgoedrecht

Bij de ontwikkeling en de uitwerking van een vastgoedproject en het beheer of de overdracht van onroerende goederen krijgt u te maken met heel wat domeinen van het burgerlijk recht:…

Vastgoedfiscaliteit

Naast de aspecten van het burgerlijk of administratief recht zijn bij een vastgoedproject ook de fiscale implicaties van belang om tot een financiële optimalisatie te kunnen overgaan. Fiscale overwegingen kunnen…