Burgerlijk vastgoedrecht

Bij de ontwikkeling en de uitwerking van een vastgoedproject en het beheer of de overdracht van onroerende goederen krijgt u te maken met heel wat domeinen van het burgerlijk recht: het eigendomsrecht en de opsplitsing ervan (erfpacht, recht van opstal…), het verkooprecht, het recht van mede-eigendom, de wetgeving inzake erfdienstbaarheid of mandeligheid, huurcontracten in verschillende vormen (huurcontract voor hoofdverblijfplaats, handelshuurovereenkomst, pachtovereenkomst) en het verbintenissenrecht.

Real Estate Consulting

HSP beschikt over expertise en ervaring in al deze verschillende domeinen en kan zowel professionals (makelaars, investeerders, GVV’s …) als particulieren bijstaan in het kader van hun activiteiten of projecten.

Wij zijn actief zowel tijdens de precontractuele fases (opzetten van het project, opstellen van de offerte …) als bij het opstellen, onderhandelen en opvolgen van de contracten.

Indien nodig zullen wij, in geval van betwisting en na alle mogelijkheden tot bemiddeling te hebben uitgeput, uw belangen verdedigen voor de gerechtshoven en rechtbanken.