Afval

Afval is een complexe materie die wordt gereguleerd door Europese wetgeving die door de verschillende lidstaten wordt omgezet naar interne voorschriften. In België gaat het daarbij voornamelijk om gewestelijke wetgeving.

Er bestaan verschillende soorten afval (gevaarlijk afval, inert afval, bouwafval, huishoudelijk afval, giftig afval …) waarbij verschillende actoren betrokken zijn (producent, ophaler, hergebruiker, vervoerder, eigenaar …).

Tot voor kort werd het grootste deel van het afval gewoon weggewerkt. Nadien werd er steeds meer ingezet op preventie, de vermindering van de afvalproductie en de herwaardering van afval. Nu het principe van de circulaire economie zijn intrede heeft gedaan, zijn de rol en de aard van afval sterk geëvolueerd, evenals zijn economische waarde. De wetgeving inzake afval reflecteert deze complexiteit: ze is continu in verandering.

HSP heeft een jarenlange ervaring op dit gebied en bezit over een grondige kennis van de toepasselijke wetgeving, inclusief haar eigenaardigheden en struikelblokken. Onze leden kunnen u bijstaan bij uw activiteiten inzake afval, zowel op administratief vlak (vergunningen, machtigingen, registraties, beroep …), op strafrechtelijk vlak (controles, inbreuken, vervolgingen …) als burgerlijk vlak (contracten, aanbiedingen …).