Groeven

België is een belangrijk land wat betreft de winning van ondergrondse stoffen. Op basis van zijn verschillende expertises inzake stedenbouw en milieu, heeft HSP een specifieke deskundigheid in deze sector ontwikkeld.

De exploitatie van groeven verschilt van andere activiteiten doordat de locatie intrinsiek verbonden is met de te exploiteren ertslaag. HSP behandelt uiteraard alle kwesties met betrekking tot de nodige vergunningen voor de exploitatie van ertslagen en de aanhorigheden van groeven. Daarenboven heeft HSP specifieke expertises ontwikkeld inzake de herziening van het sectorplan, onteigeningen, het grondbeheer van ertslagen en alle andere thema’s verwant aan deze activiteit.