Natuurbehoud

Natuurbehoud behelst verschillende domeinen, waaronder de bescherming van planten en dieren, het behoud van de ecologische integriteit van hun natuurlijke of vervangende habitat en zelfs de jacht. Deze materie wordt deels gereguleerd door Europese wetgeving en is in België een gewestelijke bevoegdheid. Ze staat neergeschreven in complexe teksten en vereist de invoering van specifieke procedures (vergunningen inzake soorten, Natura 2000-stelsel, aangepaste evaluatie van de effecten enz.).

HSP beschikt over deskundigen die over de vereiste expertise beschikken om u bij te staan in dit vakgebied. Wij identificeren en adviseren u over de te nemen stappen bij de realisatie van een project met impact op bedreigde soorten, wij begeleiden u tijdens de procedures en ondersteunen u bij uw contacten met onderzoeksbureaus, overheden of medecontractanten.