Wie zijn wij?

Ons kantoor

Het advocatenkantoor HSP werd opgericht in 1991 en verenigt een twintigtal advocaten gespecialiseerd in vastgoed, grondbezit, stedenbouw en milieu. Ze zijn actief zowel in de drie Belgische gewesten als in Frankrijk.

De advocaten van HSP richten zich resoluut op het vastgoedrecht in de breedste zin van het woord, en komen daarbij ook in aanraking met het burgerlijk, administratief en fiscaal recht, het publiekrecht en zelfs met het strafrecht.

Ze bieden zowel aan particulieren als aan professionals uit de vastgoedsector een totaalservice aan. Ze staan daarbij in voor alle juridische domeinen inzake vastgoed en houden rekening met de specifieke eigenschappen van uw activiteiten en uw behoeften.

Ons doel: u een totaaloplossing aanreiken die is afgestemd op uw verwachtingen en uw behoeften en u een totaalbeeld verschaffen van de problematiek en de eventuele gevolgen ervan op andere domeinen.

Wij gaan zowel preventief als corrigerend te werk: preventief, door reeds actie te ondernemen in aanloop naar het dossier en te anticiperen op eventuele problemen; corrigerend, door de problemen en vragen die zich op het moment zelf voordoen op te lossen. In die context geven wij steeds de voorkeur aan onderhandelde oplossingen en buitengerechtelijke geschillenregelingen.

Onze leden

Associates

Collaborators

Onze aanpak

Voor HSP is het van essentieel belang om snel te kunnen inspelen op de behoeften en de verwachtingen van onze cliënten.  Vanaf het eerste contact worden die verwachtingen en behoeften duidelijk geïdentificeerd zodat het dossier in optimale omstandigheden kan worden behandeld in samenwerking met onze cliënten en in overleg met de verschillende andere betrokkenen (overheid, administratie, technische adviseurs …).

Onze aanpak weerspiegelt de waarden van het kantoor: professionalisme en complementariteit. Die filosofie vertaalt zich in:

  • Kwaliteitsvol advies en een volwaardige begeleiding van de cliënt: het advocatenkantoor HSP streeft er steeds naar om de cliënt bij te staan met kwaliteitsvol en performant advies. Dit zijn dan ook de belangrijkste speerpunten van het kantoor: toewijding aan de belangen van de cliënt, de wil om dossiers te winnen, gedetailleerde juridische analyses uitwerken, besluiten met een duidelijk advies zonder dubbelzinnigheid, anticiperen en continu op zoek gaan naar de meest actuele informatie.
  • Het blijven uitbreiden van kennis en expertise: om de eigen kennis en vaardigheden uit te breiden en het analytisch denkvermogen verder te ontwikkelen, besteden de leden van het advocatenkantoor HSP continu aandacht aan het wetenschappelijk onderzoek, de kritische evaluatie van juridische problemen, publicaties en permanente vorming. Ze informeren zich bovendien regelmatig over de niet-juridische kwesties met betrekking tot de thema’s die ze behandelen. Ze delen ook hun kennis met de vastgoedsector en de academische, institutionele en industriële wereld door studiedagen en seminaries te organiseren of er zelf actief aan deel te nemen.
  • Persoonlijke inzet, teamwork, interne solidariteit en organisatie: Alle leden van het advocatenkantoor HSP zijn geselecteerd op basis van hun professionele deskundigheid en hun menselijke aanpak. Ze gebruiken allemaal dezelfde onderzoeksmiddelen, hetzelfde informatienetwerk en dezelfde werkmethodes en ze scholen zich allemaal bij door middel van permanente vorming. De geassocieerde advocaten zorgen voor een continue begeleiding van de andere leden van het kantoor. Samen leveren ze prestaties van uniforme kwaliteit.

De organisatie van het advocatenkantoor HSP is gebaseerd op teamwork, waarbij de uitwisseling van kennis en ervaring centraal staat. Dankzij deze aanpak, die inzet op complementariteit, kunnen we alle aspecten van een dossier op een doeltreffende manier behandelen volgens de methodes en de vereisten van het kantoor.