Openbare aanbestedingen

Wij begeleiden dagelijks de aanbestedende diensten en de ondernemers bij het uitwerken, toewijzen en uitvoeren van openbare aanbestedingen voor werken, leveringen en diensten.

Wij begeleiden u bij:

  • de organisatie van de aanbestedingsprocedure,
  • het opstellen van de aanbestedingsstukken,
  • de evaluatie van de kandidaturen en de offertes,
  • het opstellen van een gunningsbesluit, het indienen van kandidaturen en offertes door ondernemers,
  • het uitvoeren van ambtshalve maatregelen,
  • het indienen van bezwaren tijdens de uitvoering van de aanbesteding, de toekenning van opleveringen …

Wij verlenen ook bijstand bij geschillen met betrekking tot openbare aanbestedingen (precontentieuze fase bij de analyse van het gunningsbesluit, beroep tot schorsing, beroep tot vernietiging, beroep tot schadevergoeding …).