Onteigeningen

De openbare overheid doet steeds meer beroep op de onteigening om projecten voor het openbaar nut tot een goed einde te brengen. Zo laten talrijke wetgevingen toe dat er een beroep wordt gedaan op deze manier van verwerving, binnen erg uiteenlopende domeinen van de ruimtelijke ordening (bv. het creëren van industriële zones en businessparken), de economische uitbreiding, het milieu, ...

Bovendien worden tegenwoordig de projecten waarin de onteigening wordt toegestaan, geleid in partnerschap met de privé-sector.

Op dit gebied zijn de wetteksten erg beknopt en laten ze heel veel ruimte voor de beoordeling van de rechter die zich over het geschil moet uitspreken.