Handelsvestigingen

De vestiging van sommige handelszaken is onderworpen aan het verlenen van een specifieke vergunning. Op dit vlak, die lang aan de federale bevoegdheid werd toegekend, wordt deze materie na de Zesde Staatshervorming van gewestelijke bevoegdheden.

Op gewestelijk niveau, is het handelsvestigingsbeleid in hoge mate gebonden met Milieu- en Stedenbouwbeleid.

Het verlenen van een vergunning omvat een bijzondere administratieve procedure, die verschilt naargelang de handelsvestiging in het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Vlaams Gewest ligt.