Ruimtelijke ordening en stedenbouwkunde

De bestemming van de grond wordt bepaald door één of meerdere planologische middelen (plannen, schema's, ...) en door verschillende stedenbouwkundige reglementen. De procedures voor het opstellen of veranderen van deze documenten zijn ingewikkeld en worden bepaald door subtiele formaliteiten.

Bovendien vereist het merendeel van de uit te voeren handelingen of werkzaamheden in verband met vastgoed een administratieve toestemming, waarvoor de vergunningsprocedure meerdere verplichtingen vereist.

Deze materie omvat bovendien domeinen zoals de bescherming van het erfgoed (monumenten of sites), de operationele stedenbouw (renovatie van sites van een economische activiteit te rehabiliteren, stedenbouwkundige renovatie, heropleving van stadscentra, ontwikkeling van het platteland, ...), de huisvesting (toegang tot sociale of middelen woningen , premies of hulp, minimale voorwaarden voor bewoonbaarheid), en toerisme (vestiging van hotels, campings, ...).