Het vak

De bevoegdheden van advocatenkantoor HSP spitsen zich toe op de sectoren van het vastgoed, het grondbezit en het milieu, in het bijzonder op stedenbouwkunde, milieu, openbare aanbestedingen en contracten, handelsvestigingen, onteigening, overheidsbedrijven, fiscaliteit rond vastgoed en milieu, alsook het klassieke civiele- en vastgoedrecht, met inbegrip van de bouw en, in het algemeen, het volledig administratief recht in verband met deze materies.

Advies

Het realiseren van een project vereist de optimalisering van tal van juridische, economische, sociale, politieke en milieugegevens. In deze context treedt het kantoor HSP vaak op vanaf het ontstaan van een project, om het op te zetten, de strategie te bepalen en de opvolging ervan te verzorgen, tot de afloop, met inbegrip van de contacten met de administraties en de betrokken institutionele en niet-institutionele gesprekspartners.

Geschillen

De meest klassieke activiteit van de advocaat, die zowel de nationale, Europese als internationale rechtspraak en administratie omvat.

Opstellen van juridische normen

Het kantoor HSP komt tussen bij de evaluatie, opstelling of verandering van wetteksten of van teksten met een reglementair karakter, ofwel op aanvraag van een wetgever, ofwel op aanvraag van een studiebureau, een promotor, ...

Onderricht en publicaties

Zowel in België als in het buitenland, ontwikkelt het kantoor HSP sinds lange tijd een belangrijke wetenschappelijke activiteit: voortdurende opleidingen voor alle soorten spelers, zowel uit de openbare als uit de privé-sector, conferenties, publicaties en voor bepaalde leden van het kantoor, een universitaire opleiding.