Wie zijn wij ?

De bevoegdheden van advocatenkantoor HSP spitsen zich toe op de sectoren van het vastgoed, het grondbezit en het milieu, in het bijzonder op stedenbouwkunde, milieu, openbare aanbestedingen en contracten, handelsvestigingen, onteigening, overheidsbedrijven, fiscaliteit rond vastgoed en milieu, alsook het klassieke civiele- en vastgoedrecht, met inbegrip van de bouw en, in het algemeen, het volledig administratief recht in verband met deze materies.